Markarbete för husbygge eller en trädgård i Stockholm

Markarbete behövs när man bygger ett hus, anlägger en uteplats eller en trädgård. För att få ett hållbart resultat av det utförda arbetet behöver marken beredas och anpassas efter vad det är man bygger. Markarbete i Stockholm är många gånger nödvändigt när man renoverar eller bygger ny altan eller pool. Seriösa företag som AK Entreprenad har den kunskap och maskinpark som behövs för alla typer av markarbete, vet hur man anpassar arbetet efter de individuellt rådande förutsättningarna, och hjälper till att hålla nere kostnader genom en effektiv planering.

Vad behövs när man bygger nytt från grunden?

Precis som med allt annat hantverk behöver man en bra grund för att kunna få ett bra resultat. Ett hus kan inte uppföras om inte marken är preparerad och iordningställd precis på samma sätt som man inte kan måla och förvänta sig ett jämnt och hållbart resultat om väggen man målar på inte är slipad och förberedd. Först måste man röja vegetationen och undersöka var på tomten som man får det idealiska läget för bygganden man vill uppföra, sedan måste man gräva och schakta för att så småningom kunna gjuta själva husgrunden. Hur djupt man måste gräva varierar, för markabete i Stockholm är förhållandena annorlunda än till exempel kalla Kiruna och i andra delar av landet.

Dränering av redan befintliga hus

En stor del av de markarbeten som utförs är att man gräver och dränerar för redan uppförda hus. Detta gör man för att åtgärda eller undvika fuktskador. Genom att dränera får man en skyddsbuffert mot översvämningar och vattenläckor som orsakar mögel eller skador på husgrunden som kan göra att man tvingas till stora och kostsamma reparationer. Exakt vilken typ av åtgärder som behövs och hur arbetet med att dränera ska utföras kan man bestämma efter att man fått rådgivning och offerter från olika firmor. Man ska inte glömma att kontrollera vad som ingår i offerten och det är en bra idé att be om referenser om det är ett bolag som man inte känner till sedan innan.

Trädgårdsanläggning och markarbete på tomten

Om man drömmer om att bygga ett utedäck eller en altan ska man se till att förbereda marken först. Även en pool är ett exempel på arbete som kräver grävning. Man ska alltid ha en klar vision av vad man vill uppnå för att nå sitt drömresultat.

8 aug 2014