Fyra vanliga markarbeten

Precis som namnet avslöjar är markarbete ett arbete som utförs för att förändra marken på ett eller annat sätt. Men begreppet är inte så brett som man i början kan tro. Markarbete innefattar främst markberedning vilket betyder att de företag som anlitas för dessa jobba bland annat erbjuder följande tjänster:

Dränering: Dränering utförs kring husgrunder för att föra bort vatten som av någon anledning stannar kvar vid husgrunden. Genom att gräva upp kring grunden och ersätta den jord som är där mot grusmaterial stannar inte vattnet upp på samma sätt och därmed minskar risken för kommande fuktskada. I detta fall handlar alltså markarbetet om att ”styra” fukten.

Utfyllnad: Den som köper en tomt för att bygga upp ett helt nytt hus på tomten kan behöva fylla ut stora gropar så att det blir en plan yta för både markplattan och trädgården. Detta sker vanligtvis med fyllnadsmassa som företagen levererar med ett flertal lastbilar. Utfyllnad förekommer även på tomter med hus där ägarna vill jämna ut för att exempelvis kunna anlägga en gräsmatta.

Trädgårdsplanering: Så länge det handlar om att gräva ett mindre land eller frigöra några stenar klarar sig de flesta med den egna muskelkraften. Men är det en hel trädgård som ska planeras och byggas kan ett företag anlitas för att komma ut med grävskopa och ta bort större stenar, stubbar och annat som är i vägen. Ofta innefattar trädgårdsplanering att man först tar bort det som är i vägen och att det sedan kommer en lastbil med en del utfyllnad för att fylla upp de hål som blivit på tomten.

Schakt: Med schakt menas att större schaktmaskiner kommer och schaktar bort större mängder av jord, grus, sten och annat som behöver tas bort för att exempelvis ett hus ska kunna byggas upp. I detta fall kan det ofta förekomma sprängning för att få bort större stenar eller bitar av berg.

21 apr 2015